بیلد رسمی ۱۵۰۶۳.۴۱۳ برای ویندوز ۱۰ و بیلد ۱۵۰۶۳.۴۱۴ برای ویندوز ۱۰ موبایل منتشر شد
  ساعاتی پیش مایکروسافت بیلدهای جدیدی برای کامپیوترها و دستگاه های موبایل منتشر کرد.   در حال حاضر بیلد ۱۵۰۶۳.۴۱۳ برای کاربران ویندوز ۱۰ و کامپیوترهای شخصی در د...
بیشتر بخوانید