ویدیو: نمایی از مایکروسافت بند۲ با رنگ کمیاب سفید

در ماه ژوئن ۲۰۱۶ یک نمونه از مایکروسافت بند به رنگ سفید مشاهده شد که بسیاری حدس می زدند این دستگاه مایکروسافت بند۳ است. اما پس از تحقیقات مشخص شد این دستگاه در حقیقت همان مایکروسافت بند ۲ است که به رنگ سفید تولید شده است. اما این رنگ سفید این دستگاه فقط بصورت اختصاصی […]