codebazan

MWC 2017 بایگانی - وین تن

codebazan

MWC 2017 بایگانی - وین تن

codebazan

MWC 2017 بایگانی - وین تن

نوکیا برای راه اندازی گوشی های هوشمند اندرویدی آماده است.

بسیار از افراد در سراسر جهان این روزها سوال می کنند که آیا واقعا نوکیا با تولید گوشی های اندرویدی به دنیای گوشی های هوشمند باز می گردد؟ در جواب باید بگوییم : بله! در حال حاضر خبرهایی منتشر شده است که می تواند تا حد زیادی به این شک و تردید ها پایان دهد. […]