خارج از پنجره ؛ کمی بیشتر راجع به CPU ها بدانیم.

در این مقاله ، مولفه های مهم که در کارایی  CPU ها موثرند را بررسی میکنیم ، با وین تن همراه باشید. در دنیای امروزی یکی از کلماتی که زیاد می شنویم CPU یا همان پردازنده است ! ما چقدر راجع به آن می دانیم ؟ در این مطلب قصد داریم تا کمی بیشتر با […]